Στην Ελουντα,

με θεα επιβλητικη,

ανάμεσα από τις προεξοχές των βράχων

Τρεις ιδιαίτερες κατοικίες στην Ελούντα με φόντο «Το Νησί» της Σπιναλόγκα, εντυπωσιάζουν με τις μοναδικές οπτικές φυγές στο γαλάζιο κόλπο του Μεραμπέλου. Ενταγμένες ανάμεσα σε μοναδικούς βραχώδεις σχηματισμούς και μελετημένες σύμφωνα με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, απευθύνονται σε ανθρώπους με ιδιαίτερη αισθητική.

Το τοπίο, ο σχεδιασμός, η χρήση σύγχρονων υλικών και τεχνικών με ρίζες από το παρελθόν και την τοπική αρχιτεκτονική, συνθέτουν ένα απαράμιλλο βίωμα.


main view